کوهنورد

نقل قول ازيک کوهنورد سالها پیش میرفتم اردوی اماده سازی … موقع رفتن رفتم از مربیم خداحافظی کنم بهم گفت برو به شرط اینکه اونجا کوهنورد باشی و نه قله نورد … وقتی تفاوتشون رو پرسیدم گفت ی ادم محلی هم میتونه یه قله سختو با کمترین ابزار و وسایل صعود کنه ولی هیچ وقت اطلاعت بیشتر دربارهکوهنورد[…]