صعود ساوالان توسط همنوردان 23 و 93/05/25

IMGP0818_sc

ساوالان با ارتفاع 4811 متر توسط گروهی از هنوردان هیئت کوهنوردی صوفیان روز جمعه 93/05/25 با موفقیت در 5 ساعت بصورت رفت و 3 ساعت برگشت فتح شد ساعت حرکت از کمپ امریکائیها 4/30 صبح و فتح قله ساعت 9:30 صبح

[…]

برنامه آماده سازی گروه سبلان

174_sc

روزجمعه 93/5/17 هیئت کوهنوردی صوفیان یک برنامه آماده سازی گروه جهت صعود به سبلان را در دستور کار قرار داده و با جمعی از نفرات هیئت برنامه صعود به قله های میشو و گوی زنگی را روز جمعه از مسیر جوت باجی به قله میشو آغاز و در ادامه میسر از سمت میشو به قله گوی زنگی از طریق خط الرس انجام گردید

[…]