آخرین برنامه شش ماهه اول 93 کسبه داغی

در آخرین برنامه شش ماهه اول سال 93 هیئت کوهنوردی صوفیان با شرکت 11 نفر از همنوردان از تبریز به طرف اسپیران و از اسپیران به دره زیبا و سر سبز گومانا که بیش از 1.5 ساعت ماشین رو و از مسیر آباد تا شاه بولاق نیم ساعت راه خاکی و سر بالائی تندبه دره اطلاعت بیشتر دربارهآخرین برنامه شش ماهه اول 93 کسبه داغی[…]