گزارش صعود به شاه تختی 94/06/20

گزارش صعود به شاه تختی در مورخه 94/06/20 در یک برنامه یکروزه تعداد 10 نفر از اعضای هیئت کوهنوردی صوفیان به سرپرستی آقای یعقوب سرافروزه صبح ساعت 6 صوفیان را به مقصد اسپیران و روستای های گلزار و گلولوجه و با عبور از گردنه خاکی اشکین بر وارد منطقه ییلاقی ایشکن بر و قره قیه اطلاعت بیشتر دربارهگزارش صعود به شاه تختی 94/06/20[…]