گزارش صعود به قله علی المدار 94/08/08

احتراما” در مورخه 94/08/08 طبق تقویم ورزشی هیئت کوهنوردی بخش صوفیان تعداد 8 نفر از اعضاء دریک هوای بارانی و مه آلود اقدام به صعود به قله 3150 متری علی المدار از منطقه ارالان کشکئ سرا نمودند که بدلیل وجود هوای نامساعد در حالی که بیش از نیم ساعت به قله راهی نداشتند و تا اطلاعت بیشتر دربارهگزارش صعود به قله علی المدار 94/08/08[…]