گزارش صعود به قله بویوک قوزی 94/11/02

بنام اله احتراما” جهت اطلاع و دنبال کننده گان برنامه های ورزشی الخصوص کوهنوردی ، میرساند که صعود به قله (قره قیه) طبق تقویم ورزشی هیئت کوهنوردی به سرپرستی غلامرضا ستیز انجام شد حرکت 7 صبح از صوفیان به شهرستان مرند و بطرف دهستان دولت آباد و روستای لووه دی که ساعت 9:30 پس از اطلاعت بیشتر دربارهگزارش صعود به قله بویوک قوزی 94/11/02[…]

گزارش صعود به قله ساقانا (پیرساق) 94/10/18

بنام هستی بخش جانها احتراما” گزارش صعود به قله ساقانا (پیرساق) 94/10/18 این برنامه برطبق تقویم ورزشی در تاریخ فوق در منطقه جلفا مرند دهستان هرزنات نرسیده به دره دیز روستای زال و پیرساق با شرکت 10 نفر از اعضای هیئت به سرپرستی جواد بنی محمدعلی انجام پذیرفت این کوه که بیشتر صخره ای و اطلاعت بیشتر دربارهگزارش صعود به قله ساقانا (پیرساق) 94/10/18[…]

گزارش صعود به قله قلینج داغ 94

گزارش صعود به قله قلینج داغ طبق تقویم ورزشی هیئت کوهنوردی صوفیان قله فلینج داغ از سلسله ارتفاعات کیامکی به ارتفاع 3180 متر واقع در دهستان هرزنات روستای توریستی میاب که جهت فله شرقی ، غربی بوده و بعد از گذر از روستای میاب در خلاف جهت رودخانه هرزند چای بظرف شمال با صرف 2.5 اطلاعت بیشتر دربارهگزارش صعود به قله قلینج داغ 94[…]