قله آغداش داغی یا ایری داغی شش ماهه اول 95

گزارش صعود به قله آغداش داغی (ایری داغی)

مورخه 95/02/24 هیئت کوهنوردی صوفیان به سرپرستی مهدی قنبری در منطقه ایری علیا موفق شدند قله مرتفع 2880 متری آغ داش داغی […]

گزارش صعود به قله نوروز کلئی شش ماه اول 95

قله نوروز کلئی در منطقه ارزیل ورزقان ودر روستای قدیمی گوه نو گیرو قرار گرفته و از بلندیهای معروف این منطقه جله داغی  یا سلطان جهانگیر در شمال غربی این قله و در جنوب غربی آن میتوان به ایری داغی یا آغداش داغی اشاره کرد . […]

صعود به قله گل زار 1/95

از سلسله بلندیهای اطراف تبریز در قسمت شمال میتوان قلل گل زار در منطقه اسپیران و قلل شاه تختی و کسبه و همچنین مناطق سر سبز دره گل زار و گلوجه که مسیر گردنه تبریز به شهرستان ورزقان می باشد نام برد . قله گل زار در روستای گلزار استان آ ش و در قسمت اطلاعت بیشتر دربارهصعود به قله گل زار 1/95[…]