تدوین برنامه شش ماهه دوم سال 95

  باسلام احتراما جهت تدوین برنامه شش ماهه دوم سال جاری جلسه‌ای درتاریخ 1مهر ماه راس ساعت 19در دفتر هیئت کوهنوردی برگزار خواهدشد لذا خواهشمند است برای پربارتر شدن برنامه های هیئت حضور بهم رسانید با تشکر.