مجمع عمومی سالانه هئیت کوهنوردی

با سلام احتراما”مجمع عمومی سالیانه هئیت کوهنوردی صوفیان در تاریخ 96/02/05 روز سه شنبه از ساعت 18:00در محل سالن کاراته تربیت بدنی صوفیان برگزارخواهد شد.لذااز کلیه اعضاء محترم وهمنوردادان و ورزش دوستان گرامی دعوت میشود تابا حضور سبزتان در این مجمع وارائه راهکاروپیشنهادات وانتقادات سازنده خود درخصوص بهبود هرچه بهتر عملکرد ،این هئیت رایاری فرمائید./. اطلاعت بیشتر دربارهمجمع عمومی سالانه هئیت کوهنوردی[…]

گزارش برنامه کوهنوردی کمتال

اولین برنامه هیئت کوهنوردی صوفیان در سال جاری طبق برنامه در روز جمعه 25فروردین ماه در یک هوای بسیار عالی بهاری وهمراه با باران با صعود به قله کمتال در منطقه زیباوحفاظت شده پارک ملی کمتال  از روستای نوجه مهر (سید محمد آقا) اجرا گردید که همنوردان زیر در این برنامه حضور داشتندکه از تک اطلاعت بیشتر دربارهگزارش برنامه کوهنوردی کمتال[…]