کوهنورد

نقل قول ازيک کوهنورد

سالها پیش میرفتم اردوی اماده سازی …
موقع رفتن رفتم از مربیم خداحافظی کنم بهم گفت برو به شرط اینکه اونجا کوهنورد باشی و نه قله نورد …
وقتی تفاوتشون رو پرسیدم گفت ی ادم محلی هم میتونه یه قله سختو با کمترین ابزار و وسایل صعود کنه ولی هیچ وقت نمیتونه کوهنورد باشه چون شرط اصلی کوهنوردی اخلاقه و اخلاق است که باعث میشه کوهنورد و قله نورد از هم جدا بشن…
خیلی ها رو میشناسم که در یک روز دو بار قله دماوند رو به تنهایی صعود میکنند ولی نمیتونن دو روز متوالی با چهار نفر بدون درگیری زندگی کنند …
کوهنورد یعنی:تواضع
کوهنورد یعنی:فروتنی
کوهنورد یعنی:انسان
کوهنورد یعنی: عشق
کوهنورد یعنی:دشت معرفت
کوهنورد یعنی:کوه اخلاق
کوهنورد یعنی: قله آرزوها
همنوردم! …
کوهنورد باش😊
@📚