پذیرش عضویت در هئیت کوهنوردی صوفیان

بنابر تصمیم هئیت مدیره و مسئولین هیئت کوهنوردی صوفیان

ازاین پس کلیه علاقمندان به ورزش زیبا و مفرح کوهنوردی و سنگ نوردی میتوانند بدون پرداخت حق عضویت در این هیئت ثبت نام نموده و در برنامه های هیئت با داشتن بیمه نامه ورزشی شرکت کنند

در ضمن خواهران علاقمند نیز میتوانند با دریافت بیمه نامه ورزشی نیز در کلیه برنامه ها با رعایت ضوابط آزادانه شرکت و مشارکت داشته باشند

هیئت کوهنوردی و سنگ نوردی بخش صوفیان