لیست برنامه شش ماهه دوم هیئت کوهنوردی صوفیان در سال 94

لیست برنامه شش ماهه دوم هیئت کوهنوردی صوفیان در سال 94 

ردیف نام برنامه مکان مدت تاریخ سرپرست برنامه شماره تماس
1 آق داغ تبریز ـ لیقوان 1 94/07/10 بنی محمد علی 09143720500
2 باهادیر داغی اسکو ـ گون بر 1 94/07/24 سر افروزه 09149711473
3 ال علمدار کشکسرای ـ ارلان 1 94/08/08 عسگری 09144712320
4 قلیش داغ مرند ـ مییاب 1 94/08/22 ستیز 09143139968
5 دریان میشو شبستر ـ دریان 1 94/09/06 دادور 09143132140
6 قبله داغی آذر شهر ـ بادام یار 1 94/09/20 قنبری 09141005707
7 جوت باجی مرند ـ یام 1 94/10/04 ابراهیم زاده 09144713157
8 ساقانا داغی مرند ـ زال 1 94/10/18 بنی محمد علی 09143720500
9 قره قیه داغی مرند ـ لوودی 1 94/11/02 ستیز 09143139968
10 پیر داغی صوفیان ـ قره آغاج 1 94/11/16 سر افروزه 09149711473
11 یاران درسی تبریز ـ عینالی 1 94/11/30 عسگری 09144712320
 12 چله خانه داغی صوفیان ـ چله خانه 1  94/12/14  دادور 09143132140
(لطفا به نکات زیر توجه فرمایید)

1-      ثبت نام جهت شرکت در برنامه های یک روزه  ؛ روزهای چهارشنبه 48 ساعت قبل از اجرای برنامه ، در دفتر هیئت و یا تماس ، از ساعت  6 الی 8 بعد از ظهر توسط سرپرست مربوطه می باشد . ثبت نام برای برنامه های چند روزه یک هفته قبل از اجرای برنامه توسط سرپرستان برنامه صورت خواهد گرفت.

2-    داشتن وسایل شخصی کوهنوردی متناسب با فصل و بیمه ورزشی ضروری میباشد .

3-    برای اخذ کارت بیمه ، کارت عضویت،تمدید و تکمیل پرونده و ارائه پیشنهادات و انتقادات                                           روز های چهار شنبه از ساعت 6 الی 8 بعد از ظهر به دفتر هیئت مراجعه فرمایید .

logo

          Sofianclimb.ir       تلفاکس هیئت 42521674-041                         هیئت کوهنوردی صوفیان