فوریه 6, 2014

در باره ما

هیئت کوهنوردی صوفیان

 

logo

در سال 64 همزمان با رسمی نمودن گروههای کوهنوردی در هیئت استان آقای جواد بنی محمد علی نیز با چند تن از دوستان آن زمان از جمله برادران سلیمانی و محسنی و اکبرسبحانی و محمد ابراهیمی و جلیل متولی و برادران جهانگیری و رستمیان ، که لیست همگی در پرونده تشکیل هیئت کوهنوردی موجود است اقدام به تشکیل هیئت نموده و تشکیل دو گروه بنام های میشو و شیدا در صوفیان پرداخته و کوهنوردی را بصورت حرفه های و گروهی آغاز شد . با شروع فعالیت به مسئول محترم اداره تربیت بدنی صوفیان نامه نوشته و تاسیس هیئت کوهنوردی را پیشنهاد دادیم و در جلسه ای آقای جواد بنی محمد علی با اکثریت آراء از سوی اعضاء به عنوان مسئول و موسس هیئت انتخاب شده و از سوی آقای علی نوشی در سال 67 به اداره کل تربیت بدنی استان جهت تشکیل هیئت کوهنوردی شهر صوفیان اقدام به عمل آمد و طی حکمی از سوی فدارسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران با توجه به سوابق کوهنوردی و ارائه عکس و مدارک صعود به قلل بالای 4000 متر بعنوان یکی از فاکتورهای انتخاب مسئول در آن زمان بود جواد بنی محمد علی به عنوان مسئول هیئت کوهنوردی صوفیان شروع به فعالیت کرد و با عنایت بر اینکه اداره تربیتبدنی صوفیان فاقد اتاق خالی جهت استقرار این هیئت نوپا بود محل کارگاه ایشان بعنوان قرارگاه هیئت از سوی اعضاء تعیین و تا سال 84 که مشترکا” با هیئت والیبال در سالن تازه تاسیس تربیت بدنی صاحب قرارگاه جدید شده و همچنان با حضور جوانان علاقمند و پیشکسوتان در عرصه کوهنوردی به فعالیت خود ادامه میدهد و در سال 89 آقای جواد بنی محمد علی با توجه به مشکلات خصوصی و خانوادگی از سمت مسئولیت استفاء داده و آقای مهدی قنبری که از کوهنوردان با استعداد و نیز از انتخابیهای اعزام به هیمالیا بوده با اکثریت آراء بعنوان مسئول انتخاب شده و همچنان به فعالیت ادامه میدهند